Mide Kanseri Ameliyatlarında İpuçları

TCD Eğitim Seti’nin ilk projesi, Prof. Dr. Mehmet Mihmanlı tarafından hazırlanan, Mide Kanseri Ameliyatlarında İpuçları'dır. Bu eğitim setinde mide kanseri ile ilgili özet teorik bilgilerin yanı sıra, gastrektomi ve D2 lenf bezi diseksiyonu…

Devamı

Meme Kanseri

2012 - 2014 Yönetim Kurulu olarak, genç meslektaşlarımızın istekleri doğrultusunda TCD Olgularla Yanlışlar ve Doğrular ismini verdiğimiz projeleri sizlere sunmayı planladık. Bu projelerde en çok karşılaştığımız patolojiler olgular eşliğinde…

Devamı

Pankreas Ameliyatlarında İpuçları

TCD Eğitim Seti'nin ikincisi, Prof. Dr. Orhan Bilge ve Doç. Dr. Oğuzhan Karatepe tarafından hazırlanan, Pankreas Ameliyatlarında İpuçları'dır. Bu eğitim setinde Whipple ameliyatının tüm aşamaları, kişisel deneyimlerin eşliğinde tüm ayrıntıları ile…

Devamı

Sitoredüktif Cerrahi: Kime? Ne zaman? Nasıl?

Bu eğitim setinin amacı sitoredüktif cerrahi ve HIPEC uygulamasının nasıl, kime ve ne zaman yapılması gerektiği konusunda genel cerrahi uzmanlarının mevcut bilgilerine katkı sağlamaktır. Peritonitis karsinomatosalı olguların terminal dönem bir…

Devamı

Meme Hastalıklarına Pratik ve Güncel Yaklaşımlar

TCD Eğitim Seti'nin üçüncüsü, Prof. Dr. Çağatay Çifter, Doç. Dr. Osman Kurukahvecioğlu ve Doç. Dr. Serap Gültekin tarafından hazırlanan, Meme Hastalıklarına Pratik ve Güncel Yaklaşımlar'dır. Bu eğitim setinde meme hastalıklarına yaklaşımlar tüm…

Devamı

Olağandışı Olgulara Sıra Dışı Çözümler

Olgularla Yanlışlar ve Doğrular serisinin üçüncüsünde pek çok organı ilgilendiren ağır yaralanma olguları yer almaktadır. Harp cerrahisi ile uğraşan meslektaşlarımızın sıklıkla karşılaştığı bu yaralanmalarda medikal ve cerrahi yönetimin zorluğu ve…

Devamı

Obezite Cerrahisinde İpuçları

TCD Eğitim Seti'nin dördüncüsü, Prof. Dr. Mustafa Şahin tarafından hazırlanan, Obezite Cerrahisinde İpuçları'dır. Bu eğitim setinde obezite cerrahisinde uygulanan tüm ameliyatlar, komplikasyonlar ve önlemleri ayrıntıları ile…

Devamı

Yumuşak Doku İnfeksiyonlar

Olgularla Yanlışlar ve Doğrular serisinin dördüncüsünde hepimizi ilgilendiren yumuşak doku infeksiyonlarına yaklaşım, olgu örnekleri ile anlatılmaktadır. Mortalite ile sonuçlanabilecek ağır infeksiyonların, bazı olgularda basit bir yüzeyel…

Devamı

Karın Duvarı Fıtıklarında Onarım Teknikleri

TCD Eğitim Seti'nin beşincisi, Prof. Dr. Metin Ertem tarafından hazırlanan, Karın Duvarı Fıtıklarında Onarım Teknikleri'dir. Bu eğitim setinde fıtık cerrahisinde uygulanan açık ve laparoskopik tüm ameliyatlar, ipuçları ile anlatılmaktadır. Eğitim…

Devamı

Karın Yaralanmaları 01

Cerrahi yaşamımızda belki de en çok deneyim kazandığımız Acil Cerrahi Klinikleridir. Akut karın ve travma hastalarına yaklaşım deneyimleri her zaman elektif cerrahi uygulamalarımızda katkı sağlamaktadır. İstanbul Tıp Fakültesi Acil Cerrahi…

Devamı

Sorunlu Gastrointestinal Sistem Konuları

TCD Eğitim Seti'nin altıncısı, Prof. Dr. Cemalettin Ertekin ve Doç. Dr. Mustafa Uygar Kalaycı tarafından hazırlanan, Sorunlu Gastrointestinal Sistem Konuları'dır. Bu eğitim setinde cerrahi pratiğimizde karşılaştığımız ve zaman zaman hastalığın…

Devamı

Karın Yaralanmaları 02

Cerrahi yaşamımızda belki de en çok deneyim kazandığımız Acil Cerrahi Klinikleridir. Akut karın ve travma hastalarına yaklaşım deneyimleri her zaman elektif cerrahi uygulamalarımızda katkı sağlamaktadır. İstanbul Tıp Fakültesi Acil Cerrahi…

Devamı

Varis Tedavisinde Cerrahi ve Endovenöz Girişimler

İstanbul ve Ankara Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Klinikleri tarafından kuruluşu gerçekleştirilen Periferik Damar Cerrahisi genel cerrahi eğitiminin vazgeçilmez bir parçasıdır. Özellikle endovasküler girişimlerin yaygın kullanılmaya başlaması,…

Devamı

Vasküler Aciller

Periferik damar cerrahisi ameliyatların, tüm genel cerrahlar için mesleklerinin ayrılamayacak önemli bir parçasıdır. TCD, "Periferik Vasküler Cerrahi" eğitimi ile ilgili projelere destek olmaya devam edecektir. Bu eğitim setinde, acil vasküler…

Devamı

Periferik Vasküler Cerrahi 01 - Pratik Bilgiler

Genel cerrahi ameliyatlarının büyük bölümünde uygulanan vasküler girişimler, mesleki pratiğimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Periferik Damar Cerrahisi, dünyanın birçok ülkesinde ya ayrı bir ihtisas, ya da genel cerrahlar için bir üst ihtisas şeklinde…

Devamı

Malpraktis mi? Komplikasyon mu?

Hukukta hasta hekim ilişkisi büyük ölçüde vekâlet sözleşmesi olarak kabul edilir. Vekâlet sözleşmesinde hekim tedavi güvencesi vermez ancak, hastanın sağlığını koruma ve düzeltme için elinden geleni yapacağına, tüm bilgi ve becerisini onun yararına…

Devamı

Periferik Vasküler Cerrahi 02 - Pratik Bilgiler

Genel cerrahi ameliyatlarının büyük bölümünde uygulanan vasküler girişimler, mesleki pratiğimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Periferik Damar Cerrahisi, dünyanın birçok ülkesinde ya ayrı bir ihtisas, ya da genel cerrahlar için bir üst ihtisas şeklinde…

Devamı

Endokrin Cerrahisi 01

Multidisipliner çalışmanın öneminin bilindiği alanlardan biri de endokrin cerrahisidir. Bir hastanın veya hastalığın, ilgili disiplinlerle birlikte ele alınması, tanı ve tedavide çok yarar sağlayacaktır. Bu eğitim projesinde endokrin cerrahisi ile…

Devamı

Etkili Makale Yazımında İpuçları

İyi makale yazabilmek, makaleleri eleştirisel gözle okuyabilmekle yakın ilişkilidir. İyi makale okuyan, iyi makale yazabilir. İyi makale yazan da, makaleleri eleştirisel gözle değerlendirebilir. Makale yazmak, bir ameliyatı yapmak gibi teknik…

Devamı

Akut Pankreatit 01

Akut Pankreatit'in tanı, sınıflama ve tedavisinde son yıllarda önemli değişiklikler olmuştur. Minimal invaziv cerrahinin de başarı ile uygulandığı bu hastalıkla ilgili güncel bilgileri ve olgu sunumlarını sizlerle paylaşmak amacı ile bu eğitim…

Devamı

Deneysel Cerrahi 01

Genel Cerrahi'de çok önemli gelişmeler olmuştur. Ortaya çıkan bu gelişmeler hastalıkların morbidite ve mortalitelerinin azalmasına neden olmaktadır. Genel cerrahideki bu gelişmelerin temelinde araştırmalar ve özellikle de deneysel cerrahi…

Devamı

Akut Pankreatit 02

Akut Pankreatit'in tanı, sınıflama ve tedavisinde son yıllarda önemli değişiklikler olmuştur. Minimal invaziv cerrahinin de başarı ile uygulandığı bu hastalıkla ilgili güncel bilgileri ve olgu sunumlarını sizlerle paylaşmak amacı ile bu eğitim…

Devamı

Deneysel Cerrahi 02

Genel Cerrahi'de çok önemli gelişmeler olmuştur. Ortaya çıkan bu gelişmeler hastalıkların morbidite ve mortalitelerinin azalmasına neden olmaktadır. Genel cerrahideki bu gelişmelerin temelinde araştırmalar ve özellikle de deneysel cerrahi…

Devamı

Endokrin Cerrahisi 02

Multidisipliner çalışmanın öneminin bilindiği alanlardan biri de endokrin cerrahisidir. Bir hastanın veya hastalığın, ilgili disiplinlerle birlikte ele alınması, tanı ve tedavide çok yarar sağlayacaktır. Bu eğitim projesinde endokrin cerrahisi ile…

Devamı

Karaciğer Rezeksiyonları

Karaciğer ameliyatları özel eğitim gerektiren girişimler arasında yer almaktadır. Major karaciğer rezeksiyonları, her genel cerrahın yapmakla yükümlü olduğu bir alan olmamakla birlikte, karaciğer cerrahisinin temel prensiplerinin bilinmesi…

Devamı

Ostomiler: Teknik ve Özellikleri Yönünden Cerrahi Yaklaşım

Stomalar, acil ve elektif girişimlerde zaman zaman uygulamak zorunda olduğumuz ameliyatlar arasındadır. Kolay olduğu düşünülen bu ameliyatların genellikle ameliyat ekibinin en kıdemsiz asistanına yaptırıldığına tanık oluruz. Büyük cerrahi…

Devamı

Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopisinde Temel Kavramlar

Endoskopi tarihinde cerrahların, endoskopların keşfine ve endoskopinin gelişimine olan katkıları göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. TCD bu dönemde, endoskopi eğitiminin standardizasyonunu sağlamak, uluslararası kriterlere uygun eğitim merkezi…

Devamı

Şu Etik Dedikleri!

Felsefe sözlüklerine göre etik "insanın dünyadaki varoluş amacına odaklanarak insan doğası için iyi olanla kötü olanın neler olduğunu belirginleştiren; insanın gerek kişisel gerekse toplumsal yaşamında karşılaştığı sorunları bütün yönleriyle…

Devamı

Yumuşak Doku Tümörleri

Tanı ve tedavisinde, zorluklar içeren genel cerrahi alanlarından biri de yumuşak doku tümörleridir. Yumuşak doku tümörleri kapsamında olan malign melanomlar ise, cerrahların günlük pratikte sıklıkla karşılaştığı lezyonlar arasındadır. Erken ve…

Devamı

Cerrahide Yanık Hastalarının Yönetimi

Yanık yaralanmalı hastaların tedavisinde yer alan cerrahların pratik ve teorik uygulama sorunlarına ve bu sorunların çözüm önerilerine ilişkin çalışmalar yapmak, raporlar hazırlamak ve ilgili kurumlarla ve yanık tedavisiyle ilişkili diğer…

Devamı

Gastrointestinal Stromal Tümörler: Multidisipliner Yaklaşım

Son yıllarda gastrointestinal stromal tümörlerin görülme sıklığındaki artış, bu tümörlerin varlığı hakkında bilincin gelişmesi ile beraber tanısal yöntemlerin de uygun şekilde kullanılması ile ilişkilidir. Erken tanı ve tedavinin bu grup hastalarda…

Devamı

Güvenli Kolesistektomi

Kolesistektomi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en sık uygulanan ameliyatlar arasındadır. Laparoskopik kolesistektominin cerrahi pratiğine girmesi ile safra yolu yaralanmalarında artış olduğu saptanmıştır. Tekniğe uygun yapılmayan her…

Devamı

ERCP: Endikasyonlar ve Teknik Özellikler

İleri endoskopik girişimlerin en başında gelen ERCP, günümüzde tanı aracı olmaktan öte tedavi amaçlı uygulanmaktadır. Doğru zamanlama ile yapılan başarılı bir ERCP işlemi, çoğu zaman mortalite ve morbiditeyi azaltmaktadır. Endikasyonsuz…

Devamı

Gaströzofageal Reflü Hastalığı

Anti-reflü cerrahisi genel cerrahi pratiğinde sıklıkla uygulanan ameliyatlar arasında yer almaktadır. Doğru ameliyat endikasyonu, cerrahi başarıyı sağlayan unsurudur. Gaströzofageal Reflü Hastalığı'nın tanı ve tedavisinde son yıllarda olan…

Devamı

Anorektal Bölgenin Selim Hastalıkları

Anorektal bölgenin selim hastalıkları cerrahi pratiğimizde sıklıkla karşılaşılan patolojiler arasındadır. Hastalıkların tanı ve tedavisindeki, güncel teorik ve pratik bilgilerin yer aldığı bu eğitim seti ameliyat videoları ile zenginleştirilmiştir.…

Devamı

Temel Konulara Kılavuzlarla Yaklaşım 01

Genel Cerrahi alanında Türkiye koşullarına uygun Kanıta Dayalı Kılavuz'ların hazırlanma, adaptasyon, izlenme, yenilenme, düzeltilme işleri ile ilgili olarak bilimsel çalışmalar yapmak, ilgili alanda var olan kılavuzları belli bir bilimsel…

Devamı

Makaleleri Nasıl Değerlendirelim? 01

Günlük pratiğimizde uyguladıklarımız kanıta dayalı tıbbın öğretilerine dayanmaktadır. Her branşta olduğu gibi cerrahide de, bilgilerimizi yenilemek ve gelişmeleri öğrenmek amacı ile klinik çalışmaları takip ederiz. Bu nedenle okunan makalelere…

Devamı

Acil Endoskopik ve Laparoskopik Girişimler

Teknolojinin gelişimi endoskopik ve laparoskopik girişimlerde etkisini belirgin olarak göstermiştir. Bu gelişimi acil cerrahi pratiğinde pek çok hastalığın tanı ve tedavisinde yerini almıştır. Yakın zamana kadar pek çok patolojinin tanı ve…

Devamı

Gastrointestinal Sistemde Stent Uygulamaları

Gastrointestinal sistemdeki tıkanıklıklarının açılarak bağırsak geçişinin sağlanması her zaman genel cerrahların ve cerrahi endoskopistlerin en önemli ilgi alanlarından birisidir. Başarılı stent yerleştirme işlemin yapılabilmesi için cerrahi…

Devamı

Perkütan Endoskopik Gastrostomi Uygulamaları

PEG uygulamaları her zaman genel cerrahların ve cerrahi endoskopistlerin en önemli ilgi alanlarından birisidir. Bu eğitim projesinde PEG uygulamaları olgu örnekleri ile anlatılmaktadır. Arşivini bizlerle paylaşarak bu projenin editörlüğünü üstlenen…

Devamı

Onkoplastik Meme Cerrahisi 01

Onkoplastik meme cerrahisi geçtiğimiz 15 yılda meme kanseri ameliyatlarında sentinel lenf nodu biyopsisi sonrasında en çok kabul gören değişimler arasındadır. Bugün artık meme kanseri kitlesi ortadan kaldırılırken yaratılan doku defektinin…

Devamı

Onkoplastik Meme Cerrahisi 02

Onkoplastik meme cerrahisi geçtiğimiz 15 yılda meme kanseri ameliyatlarında sentinel lenf nodu biyopsisi sonrasında en çok kabul gören değişimler arasındadır. Bugün artık meme kanseri kitlesi ortadan kaldırılırken yaratılan doku defektinin…

Devamı

Gastrointestinal Kanserler

2014-2016 TCD Yönetim Kurulu dönemimde Gastrointestinal Kanserlerin yönetimi ve cerrahi girişimler, konusunda deneyimli hocalarımız tarafından hazırlanan modüller ile sizlere ulaştırılacaktır. Bu projede üst ve alt gastrointestinal sistemde görülen…

Devamı

Makaleleri Nasıl Değerlendirelim? 02

Günlük pratiğimizde uyguladıklarımız kanıta dayalı tıbbın öğretilerine dayanmaktadır. Her branşta olduğu gibi cerrahide de, bilgilerimizi yenilemek ve gelişmeleri öğrenmek amacı ile klinik çalışmaları takip ederiz. Bu nedenle okunan makalelere…

Devamı

Temel Konulara Kılavuzlarla Yaklaşım 02

Genel Cerrahi alanında Türkiye koşullarına uygun Kanıta Dayalı Kılavuzların hazırlanma, adaptasyon, izlenme, yenilenme, düzeltilme işleri ile ilgili olarak bilimsel çalışmalar yapmak, ilgili alanda var olan kılavuzları belli bir bilimsel sistematik…

Devamı

Santral ve Lateral Boyun Diseksiyonu

Tiroid kanserlerinde cerrahi tedavinin uygun şekilde yapılması, lokal nüksleri engelleyen unsurlardan biridir. Santral ve lateral lenf diseksiyonunun uygun zaman ve uygun teknikle yapılması, hastalığın tedavisinde tartışılmaz bir öneme sahiptir. Bu…

Devamı

Üç Boyutlu Karaciğer Anatomisi

İnsan anatomisi tanımlanabilir ve sınıflandırılabilir, ancak varyasyonların varlığı kaçınılmaz bir kuraldır. Karaciğer ve safra yolları, varyasyonların sık gözlendiği anatomik oluşumlardır. Bu projede karaciğer anatomisinin temel kavramları…

Devamı

Anorektal Bölgenin Üç Boyutlu Fonksiyonel Anatomisi

Selim anorektal hastalıkların tanı ve tedavisinin planlanmasında, anorektal bölgenin fonksiyonel anatomisinin bilinmesi önceliklidir. Editörlüğünü Prof. Dr. Ethem Geçim'in üstlendiği bu projede anorektal bölgenin fonksiyonel anatomisi 3 boyutlu…

Devamı

Gastrointestinal Kanserlerin Yönetimi ve Cerrahi Girişimler

2014-2016 TCD Yönetim Kurulu dönemimde Gastrointestinal Kanserlerin yönetimi ve cerrahi girişimler, konusunda deneyimli hocalarımız tarafından hazırlanan modüller ile sizlere ulaştırılacaktır. Bu projede üst ve alt gastrointestinal sistemde…

Devamı

Gastrointestinal Sistem Anastomozları: Stapler Kullanımı

Gastrointestinal sistem anastomozları açık ve laparoskopik cerrahide teknik detaylar ve ipuçları içeren uygulamalar arasındadır. Bu projede üst ve alt gastrointestinal anastomozlarda kullanılan teknikler uygulamalı olarak gösterilmektedir. Projenin…

Devamı

Vasküler ve Diğer Girişimsel İşlemler Kursu

Türk Cerrahi Derneği, “Vasküler ve Diğer Girişimsel İşlemler” kursu ile eğitimlerine devam eden cerrahi asistanlarına ve genel cerrahi uzmanlarına santral venöz ve periferik arteryel kateter yerleştirme teknikleri, cerrahi ve radyolojik olarak…

Devamı

Komplikasyon mu? Malpraktis mi?

Hukukta hasta hekim ilişkisi büyük ölçüde vekâlet sözleşmesi olarak kabul edilir. Vekâlet sözleşmesinde hekim tedavi güvencesi vermez ancak, hastanın sağlığını koruma ve düzeltme için elinden geleni yapacağına, tüm bilgi ve becerisini onun yararına…

Devamı

Laparoskopik Kolon Cerrahisi (Cerrahi Anatomi ve Cerrahi Teknik)

Kolorektal kanserlerde laparoskopik girişimler, onkolojik sonuçları nedeni ile yaygın olarak kabul gören girişimler arasındadır. Onkolojik prensiplere uygun olarak yapılacak laparoskopik ameliyatlar deneyim gerekmektedir. Bu projede kolonun…

Devamı

Üst Gastrointestinal Sistemin Vasküler Anatomisi ve Varyasyonları

Üst gastrointestinal sistemin vasküler anatomisi ve varyasyonlarının animasyonlarla anlatıldığı, 1,5 yıllık bir çalışma ile ortaya çıkarılan bu projeyi sizlere sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu eğitim setinde öncelikle animasyonun kullanımı ve…

Devamı

Üst Gastrointestinal Sistem Lezyonları

Endoskopi tarihinde cerrahların, endoskopların keşfine ve endoskopinin gelişimine olan katkıları göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. Endoskopi eğitiminin standart hale getirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için tüm cerrahlar çaba…

Devamı

Meme Kanserinde Hasta Tabanlı Karar Mekanizmaları İçin Kalite HEDEF Mİ? SÜREÇ Mİ?

Değerli Meslektaşlarımız,

MAYMET (Marmara Anadolu Yakası Meme Hastalıkları Sürekli Eğitim Toplantıları; www.maymet.org) toplantıları 26 Aralık 2008 tarihinden bu yana İstanbul'un Anadolu yakasında yerleşik 8 eğitim ve araştırma hastanesinin bir…

Devamı