Son yıllarda gastrointestinal stromal tümörlerin görülme sıklığındaki artış, bu tümörlerin varlığı hakkında bilincin gelişmesi ile beraber tanısal yöntemlerin de uygun şekilde kullanılması ile ilişkilidir. Erken tanı ve tedavinin bu grup hastalarda sağkalım avantajı sağladığı düşünüldüğünde, bu tümörlerle ilgili bilincin artmasının neden önemli olduğu anlaşılmaktadır.

Yorumlar Yorum Gönder


Bu eğitim seti için daha önce bir yorum yapılmamış.

Yorum Gönder