Felsefe sözlüklerine göre etik "insanın dünyadaki varoluş amacına odaklanarak insan doğası için iyi olanla kötü olanın neler olduğunu belirginleştiren; insanın gerek kişisel gerekse toplumsal yaşamında karşılaştığı sorunları bütün yönleriyle ele alıp çözüm önerileri getiren ussal ve eleştirel bir sorgulama biçimi" dir. Bu tanımlamadan da anlaşılacağı üzere, ilgi alanı insan olan hekimlik mesleğinin etik ile ilişkisi vazgeçilemezdir. Böylece felsefi bir eylem olarak etik, hekimlerin mesleklerini yürütürken eylediklerinin ilkesel dayanaklarını oluşturur. Bu anlamda antik dönemlerden beri hekimlerin aynı zamanda bir de filozof şapkalarının olması şaşırtıcı değildir.

Bu projede meslektaşlarımızın öğrencilik ve meslek hayatları boyunca hem formel hem de informel olarak aldıkları tıp etiği bilgilerini tazelemek ve değişen dünyayla birlikte ortaya çıkan yeni etik sorunlar konusunda farkındalık yaratmak amaçlandı. Bu amaçla ülkemizin önde gelen tıp etiği otoritelerinden destek alınarak, onlarla tıp etiğinin temel konularını içeren kısa ancak yoğun içerikli sohbetler yapıldı.

Prof. Dr. Tamer Akça editörlüğünde hazırlanan bu projeye verdikleri destek için; Prof. Dr. Berna Arda, Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu, Doç. Dr. R. Tamay Başağaç Gül, Doç. Dr. Taşkıner Ketenci, Prof. Dr. Serap Şahinoğlu, Prof. Dr. İskender Sayek, Prof. Dr. Ali Rıza Tümer ve Yrd. Doç. Dr. Hafize Öztürk Türklen'e sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Yorumlar Yorum Gönder


Bu eğitim seti için daha önce bir yorum yapılmamış.

Yorum Gönder