Günlük pratiğimizde uyguladıklarımız kanıta dayalı tıbbın öğretilerine dayanmaktadır. Her branşta olduğu gibi cerrahide de, bilgilerimizi yenilemek ve gelişmeleri öğrenmek amacı ile klinik çalışmaları takip ederiz. Bu nedenle okunan makalelere eleştirisel gözle bakabilmek önemlidir. Bir makalenin yüksek etki değerli bir dergide yayınlanması metodolojisinde hata olmayacağını garanti etmez. Makaleleri doğru değerlendirebilmek aynı zamanda makalelerin yazımında kolaylık sağlamaktadır. Bu eğitim projesinde prospektif randomize kontrollü çalışma örneklerinin interaktif değerlendirilmesini izleyeceksiniz.

Yorumlar Yorum Gönder


Bu eğitim seti için daha önce bir yorum yapılmamış.

Yorum Gönder