Genel Cerrahi alanında Türkiye koşullarına uygun Kanıta Dayalı Kılavuz'ların hazırlanma, adaptasyon, izlenme, yenilenme, düzeltilme işleri ile ilgili olarak bilimsel çalışmalar yapmak, ilgili alanda var olan kılavuzları belli bir bilimsel sistematik içinde ülkemiz koşullarına uygun hale getirmek, etik, sosyal ve diğer standartları oluşturmak amacı ile kurulan "Kanıta dayalı Kılavuz Çalışma Grubu"'nun temel cerrahi konularına ilişkin ilk eğitim projesini sizlere ulaştırmaktan mutluluk duyuyoruz.

Editörlüğünü Prof. Dr. Fatih Ağalar ve Prof. Dr. N. Zafer Cantürk'ün üstlendiği bu projede yer alan Doç. Dr. Ali İlker Filiz, Doç. Dr. Atakan Sezer, Doç. Dr. Manuk Manukyan, Doç. Dr. Uğur Deveci, Yrd. Doç. Dr. Sertaç Ata Güler, Uzm. Dr. Beyza Özçınar, Uz. Dr. Sibel Özkan Gürdal ve Uz. Dr. Ali İbrahim Özemir'e teşekkür ederiz.

Yorumlar Yorum Gönder


Bu eğitim seti için daha önce bir yorum yapılmamış.

Yorum Gönder