Kolesistektomi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en sık uygulanan ameliyatlar arasındadır. Laparoskopik kolesistektominin cerrahi pratiğine girmesi ile safra yolu yaralanmalarında artış olduğu saptanmıştır. Tekniğe uygun yapılmayan her kolesistektominin, komplikasyon riski taşıdığını unutmamak gerekir. Bu eğitim projemizde “güvenli kolestektomi” tekniğinin yanı sıra, uygun olmayan diseksiyonların olgularla sunumu ve safra yolları yaralanmalarının yönetimi konularına yer verilmiştir.

Yorumlar Yorum Gönder


Bu eğitim seti için daha önce bir yorum yapılmamış.

Yorum Gönder