Bu eğitim setinin amacı sitoredüktif cerrahi ve HIPEC uygulamasının nasıl, kime ve ne zaman yapılması gerektiği konusunda genel cerrahi uzmanlarının mevcut bilgilerine katkı sağlamaktır. Peritonitis karsinomatosalı olguların terminal dönem bir hasta olduğu kanısına varmadan önce tedavi şansını vermek hasta açısından yaşamsal öneme sahiptir. Bu gerekli cerrahi ve medikal desteğin sağlanması çalışmaları, ülkemizde ilk kez rahmetli hocamız Prof. Dr. Abdülmuttalip Ünal tarafından başlatılmıştır.

1992 yılından itibaren izole hipertermik ekstremite perfüzyonu, kemoembolizasyon, hepatik arter kateterizasyonu ile bölgesel kemoterapi uygulamalarını, 1996 yılından itibaren ise sitoredüktif cerrahi ve HIPEC uygulamasını sistematik olarak başlatmıştır. Değerli hocamız, 2004 yılında gelişmiş cihazların ithal edilmesine kadar, kendi tasarlayıp yaptırdığı HIPEC kiti ile uygulamalarını sürdürmüştür.

Prof. Dr. Ali Ekrem Ünal ve Prof. Dr. Selman Sökmen editörlüğünde hazırlanan bu eğitim setine katkıda bulunan Doç. Dr. Müge Ünal ve Prof. Dr. Kürşat Karadayı’ya teşekkür ederiz. Değerli hocamızın aziz hatırasına ithaf ettiğimiz bu eğitim projemizin editörünün, hocamızın sevgili oğlu olmasından da mutluluk duyuyoruz.

Yorumlar Yorum Gönder


Bu eğitim seti için daha önce bir yorum yapılmamış.

Yorum Gönder