Karaciğer ameliyatları özel eğitim gerektiren girişimler arasında yer almaktadır. Major karaciğer rezeksiyonları, her genel cerrahın yapmakla yükümlü olduğu bir alan olmamakla birlikte, karaciğer cerrahisinin temel prensiplerinin bilinmesi eğitimimizin bir parçasıdır.

Editörlüğünü Prof. Dr. Osman Abbasoğlu ve Prof. Dr. Mustafa Kerem'in üstlendiği bu projede yer alan Prof. Dr. Orhan Bilge, Prof. Dr. Cüneyt Kayaalp ve Prof. Dr. Birol Bostancı'ya teşekkür ederiz.

Yorumlar Yorum Gönder


Bu eğitim seti için daha önce bir yorum yapılmamış.

Yorum Gönder