Teknolojinin gelişimi endoskopik ve laparoskopik girişimlerde etkisini belirgin olarak göstermiştir. Bu gelişimi acil cerrahi pratiğinde pek çok hastalığın tanı ve tedavisinde yerini almıştır. Yakın zamana kadar pek çok patolojinin tanı ve tedavisinde uygulanan laparatominin yerini, günümüzde minimal invaziv girişimler almaktadır. Bu eğitim projesinde acil cerrahide karşılaştığımız patolojilerin endoskopik ve laparoskopik tanı ve tedavileri olgu örnekleri ile yer almaktadır. Arşivini bizlerle paylaştığı için Prof. Dr. Hakan Yanar'a teşekkür ederiz.
Yorumlar Yorum Gönder


Bu eğitim seti için daha önce bir yorum yapılmamış.

Yorum Gönder