Tanı ve tedavisinde, zorluklar içeren genel cerrahi alanlarından biri de yumuşak doku tümörleridir. Yumuşak doku tümörleri kapsamında olan malign melanomlar ise, cerrahların günlük pratikte sıklıkla karşılaştığı lezyonlar arasındadır. Erken ve uygun tedavinin önemi düşünüldüğünde bu tümörlerin yönetimi ile ilgili son yaklaşımların ve temel kavramların bilinmesi, genç meslektaşlarımız için yararlı olacaktır.

Editörlüğünü Doç. Dr. Can Atalay ve Doç. Dr. Hakan Mersin'in üstlendiği bu eğitim setinde yumuşak doku tümörlerine yaklaşım özetlenmekte ve diseksiyon videoları anlatılmaktadır.

Yorumlar Yorum Gönder


Bu eğitim seti için daha önce bir yorum yapılmamış.

Yorum Gönder