Multidisipliner çalışmanın öneminin bilindiği alanlardan biri de endokrin cerrahisidir. Bir hastanın veya hastalığın, ilgili disiplinlerle birlikte ele alınması, tanı ve tedavide çok yarar sağlayacaktır. Bu eğitim projesinde endokrin cerrahisi ile ilgili olgular, cerrahi, endokrinoloji, patoloji, nükleer tıp ve radyoloji disiplinleri ile birlikte tartışılmaktadır. Editörlüğünü Uzm. Dr. Semra Günay ve Prof. Dr. Yeşim Erbil'in üstlendiği bu eğitim setinde yer alan Doç. Dr. Mine Adaş, Doç. Dr. Çağlar Çakır, Doç. Dr. Artür Salmaslıoğlu ve Doç. Dr. Tamer Özülker'e teşekkür ederiz. Yararlı olması dileği ile.

TCD Yönetim Kurulu (2012-2014)

Yorumlar Yorum Gönder


Bu eğitim seti için daha önce bir yorum yapılmamış.

Yorum Gönder