İyi makale yazabilmek, makaleleri eleştirisel gözle okuyabilmekle yakın ilişkilidir. İyi makale okuyan, iyi makale yazabilir. İyi makale yazan da, makaleleri eleştirisel gözle değerlendirebilir. Makale yazmak, bir ameliyatı yapmak gibi teknik bilgiler gerektirir. Bu teknik bilgiler pek çok kaynakta yer almakla birlikte, pratiğe geçirmek kolay olmamaktadır.

Makaleleri eleştirisel gözle okumak ve makale diseksiyonu yapmak bu süreci kolaylaştırmaktadır. Cerrahi Araştırma Kongreleri'nde "Makale Diseksiyonu Kurslarına" olan ilgi de bunun göstergesidir. Bu projede değişik makale tipleri, konusunda çok deneyimli hocalarımız tarafından eleştirisel gözle yorumlandı ve anlaşılması kolaylaştırılarak sizlere sunuldu.

Prof. Dr. Yeşim Erbil ve Prof. Dr. Bahadır Güllüoğlu'nun hazırladığı bu projede yer alan Prof. Dr. Osman Abbasoğlu, Doç. Dr. Can Atalay, Prof. Dr. Zafer Cantürk ve Prof. Dr. Cüneyt Kayaalp’e teşekkür ederiz.

Yorumlar Yorum Gönder


Bu eğitim seti için daha önce bir yorum yapılmamış.

Yorum Gönder