Genel Cerrahi alanında Türkiye koşullarına uygun Kanıta Dayalı Kılavuzların hazırlanma, adaptasyon, izlenme, yenilenme, düzeltilme işleri ile ilgili olarak bilimsel çalışmalar yapmak, ilgili alanda var olan kılavuzları belli bir bilimsel sistematik içinde ülkemiz koşullarına uygun hale getirmek, etik, sosyal ve diğer standartları oluşturmak amacı ile kurulan "Kanıta Dayalı Kılavuz Çalışma Grubu"'nun temel cerrahi konularına ilişkin ikinci eğitim projesini sizlere ulaştırmaktan mutluluk duyuyoruz.

Yorumlar Yorum Gönder


Bu eğitim seti için daha önce bir yorum yapılmamış.

Yorum Gönder