İstanbul ve Ankara Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Klinikleri tarafından kuruluşu gerçekleştirilen Periferik Damar Cerrahisi genel cerrahi eğitiminin vazgeçilmez bir parçasıdır. Özellikle endovasküler girişimlerin yaygın kullanılmaya başlaması, periferik vasküler cerrahiye ilgiyi yoğunlaştırmıştır. Bu ilgi alanlarından biri de Varis girişimleri'dir.

Bu eğitim setinde Prof. Dr. Mehmet Kurtoğlu, Prof. Dr. Fatih Ata Genç ve Prof. Dr. Uğur Bengisun tarafından varis ameliyatları ve endovenöz girişimler ipuçları ile anlatılmaktadır.

Yorumlar Yorum Gönder


Bu eğitim seti için daha önce bir yorum yapılmamış.

Yorum Gönder